BØRNERYTMIK | Nathanaels Kirke

Børnerytmik er for børn i alderen et til fem år samt deres forældre eller måske bedsteforældre. Syng, leg og lær med børnene. Vi synger sange og salmer, siger remser, bruger kroppen og fantasien. Vi danser, leger og lytter, samt bruger forskellige rekvisitter og instrumenter.

Vi mødes tirsdage i Nathanaels Kirke:

1-3 årige kl. 16-16.45.

3-5 årige kl. 17-17.45.

Ledes af musikpædagog Amalie Benzon. Email: amabenzon@gmail.com

Der kan søges om friplads hos menighedsplejen, kontakt kirkekontoret tlf. 4241 5583.