BØRNERYTMIK | Nathanaels Kirke

Børnerytmik er for børn i alderen et til fem år og deres forældre eller måske bedsteforældre.

De 1-3 årige mødes tirsdage kl. 16-16.45 i Nathanaels Kirke.

De 3-5 årige mødes tirsdage kl. 17-17.45 i Nathanaels Kirke.

Syng, leg og lær med dit barn. Vi synger sange og salmer, siger remser, bruger kroppen og fantasien. Vi danser, leger og lytter, samt bruger forskellige rekvisitter og instrumenter.

Ledes af Børnerytmikpædagog :  Maria Drejer

>> Tryk her for tilmelding <<

Der kan søges om friplads hos menighedsplejen, kontakt kirkekontoret tlf. 4241 5583.