DÅB | Nathanaels Kirke

I forbindelse med dåb i Nathanaels Kirke tilbyder vi dåb i højmessen samt lørdagsdåb hver den første lørdag i måneden.

Ved barnedåb skal der være mindst to og højst fem faddere udover forældrene til barnet. Ved dåben skal mindst to faddere være til stede som vidner.

Henvendelse vedrørende dåb sker hos kordegnen, der træffes på kirkekontoret.

Læs mere om dåb i folkekirken her.