DØDSFALD | Nathanaels Kirke

Kirkekontoret modtager lægens indberetning af dødsfaldet.

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, medvirker en præst ved begravelsen eller bisættelsen, med mindre afdøde har givet udtryk for andet.

Ved kirkelig begravelse eller bisættelse i Nathanaels Kirke, tager de pårørende eller tredjepart, eksempelvis en bedemand, derfor kontakt til kirkekontoret eller præsten for at aftale dato og tidspunkt. Selve anmodningen om begravelse eller bisættelse indsendes via borger.dk.

Yderligere information om de vigtigste spørgsmål og praktiske ting i forbindelse med dødsfald, begravelse eller bisættelse findes her.