FØDSEL | Nathanaels Kirke

Kirkekontoret i bopælssognet modtager jordemoderens indberetning af fødslen.

Er forældrene gift med hinanden, bliver barnets slægtskab straks registreret.

Er forældrene ikke gift med hinanden, og ønsker parterne sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, udfylder man en "omsorgs- og ansvarserklæring" på borger.dk.

Så snart kirkekontoret modtager omsorgs- og ansvarserklæringen registreres den fælles forældremyndighed. Hvis kirkekontontoret ikke har modtaget omsorgs- og ansvarserklæringen senest 14 dage efter fødslen, overdrages sagen til Familieretshuset.

For spørgsmål vedrørende fødsel og forældremyndighed, kontakt gerne kirkekontoret.