FDF | Nathanaels Kirke

FDF mødes onsdage i salen i Nathanaels sognegård kl. 17-18.30. Herefter er der fællesspisning.

FDF er en kristen organisation, hvor man lærer om Gud, og om hvordan man respekterer andre mennesker. I FDF lærer børn en masse gennem leg, fantasi og oplevelser i naturen i al slags vejr. FDF mener, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet og at deres færdigheder kan bruges. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. Flere gange om året er FDF på lejre og ture.

Kristian Jensen er kredsleder, og hvis man vil prøve at være FDF'er eller har spørgsmål, kan han kontaktes på tlf. 40883058 eller mail krnj@fdf.dk.

Der kan søges om friplads hos menighedsplejen, hør nærmere hos sognepræst Stefan Lamhauge Hansen på tlf. 40180838.