Beslutningsprotokol_KonstituerendeMenighedsrådsmøde_20201123.pdf | Nathanaels Kirke