2021-11-08 Dagsorden - Nathanaels MR konstitueringsmøde.pdf | Nathanaels Kirke