Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde170522 | Nathanaels Kirke