Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde 091122 | Nathanaels Kirke