KIRKEBIO | Nathanaels Kirke
                       Velkommen til KirkeBio
                 i Nathanaels Kirkes sognegård

Der vises kvalitetsfilm, der på hver sin måde handler om og kommenterer kristendom, filosofi, menneskers livsvilkår, etik, filosofi, og samfundsforhold. Efter filmen serveres et let traktement, og aftenens film vil blive debatteret. Alle over 15 år er velkomne. Pris pr. aften: 25 kr. som betales ved indgangen. Beløbet inkluderer kaffe, the og mad. 

Forårssæsonen 2020:

Tirsdag 14. januar

klokken 19.00

Tirsdag 11. februar

klokken 18.00 – bemærk tidspunktet

Tirsdag 10. marts

klokken 19.00

Tirsdag 28. april

klokken 19.00

Tirsdag 12. maj

klokken 19.00

For information angående filmtitler kontakt Flemming Friis på email composer.friis@sonderport.dk eller afhent en folder ved indgangen til Nathanaels sognegård.