MENIGHEDSRÅDET | Nathanaels Kirke

Menighedsråd 2019-2020

Formand

Jimmy Damsgård – jd@fdf.dk

Næstformand

Inge Merete Gross

Kontaktperson

Jimmy Damsgård – jd@fdf.dk

Kasserer

Anne Grethe Christensen

Kirkeværge

Jan Adrian Palm Steffen

Menigt medlem

Kirsten Merete Jørgensen

Menigt medlem

Karina Rathnov

Menigt medlem

Kirsten Christiansen

Menigt medlem

Susanne Borup

Menigt medlem

Ellen Margrethe Gylling

Menigt medlem

Ole Meldgaard

Menigt medlem

Stefan Lamhauge Hansen

Suppleant