Babysalmesang er for børn i alderen to til ti måneder og deres forældre. Holdet mødes om tirsdagen kl. 13.30-15.

Vi begynder i Nathanaels Kirke med sang og leg, og herefter går vi over i sognegården, hvor vi hygger med kaffe, te, saft og lidt frugt.

Babysalmesang er gratis og ledes af kordegn Lise-Marie Thrane Groll. Du kan vælge bare at dukke op, eller du kan tilmelde dit barn og dig på forhånd hos kirkekontoret på tlf. 4241 5583.