Koncerter | Nathanaels Kirke

Nathanaels og Sundby Kirker har til sammen et rigt og varieret koncertliv. Du kan se i vores koncertkalender, hvad der foreløbigt er planlagt.