Gå sikker i kirke | Nathanaels Kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Meddelelser fra Nathanaels Kirke:

 

Retningslinjer for folkekirken findes her: COVID-19 information

 

14. juni 2021

 

Krav om mundbind/visir i kirkerne er ophævet pr. 14. juni 2021. 

Det lille indendørs forsamlingsforbud er hævet til 100 personer pr. 11. juni 2021 og hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021. 

Det udendørs forsamlingsforbud er ophævet pr. 11. juni 2021. 

Arealkrav lempes til 2 kvm pr. 1 august 2021, uanset om deltagerne står, går eller sidder/knæler. 

Kirkerne vil fortsat kunne bruge ordningen for større, siddende arrangementer, hvis der er tale om større menighedsaktiviteter. 

Folkekirken og andre trossamfund har mulighed for at afholde sommerlejre, stævner m.v fra den 14. juni 2021 med flere end 100 deltagere og med maksimalt 500 deltagere. Der er krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, hvor der deltager flere end 100. Udendørs gælder et særligt arealkrav på 4 kvm. Se i øvrigt retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter, herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med indendørs aktiviteter og deltagelse af flere personer end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. 

 

Provstiet | Kirkeministeriet

 

19. april 2021 - Meddelelse fra provsten vedr. yderligere genåbning af Folkekirken.

Allerede fra onsdag den 21. april kan der holdes gudstjenester af almindelig længde og med fællessang, ligesom der igen kan være flere deltagere både indendørs og udenfor. 

Tilbage til de gamle corona-regler. I hvert fald som vi kendte det hele efteråret i 2020. Det er konsekvenserne af den aftale om genåbning af folkekirken og andre trossamfund, som nu er på plads. På mange områder betyder ændringerne, at retningslinjerne for folkekirken bliver ført tilbage til dem, der var gældende indtil nedlukningen i slutningen af december, og de korte gudstjenester blev indført efter julen. 

Konkret er der nu ikke længere tidsbegrænsning på 30 minutter for gudstjenester eller andre kirkelige handlinger. Salmebøgerne kan også komme i brug igen, for anbefalingen om ikke at have fællessang er også væk. 

Der kan samtidigt være flere med til gudstjenester, bryllupper og begravelser. Arealkravet bliver lempet fra 7,5 til 2 kvm per person, når man sidder ned og til 4 kvm, hvis man står op. Altså det arealkrav, som var gældende indtil jul.  

I flere måneder har vi skullet holde 2 meters afstand til hinanden. Det behøver vi ikke længere, nu kan vi nøjes med 1 meter. Med mindre der skal synges – så hedder det 2 meters afstand. 

Til stor glæde for konfirmanderne bliver det muligt for børn og unge under 18 år at mødes op til 25 personer indendørs til foreningsaktiviteter – fx som konfirmandundervisning. Børne- og ungdomskor må vente lidt endnu med at komme i gang, for aktiviteter, hvor sang er bærende, er fortsat ikke tilladt for så mange. Her gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer fortsat. 

For de voksne gælder her desuden stadig det almindelige forsamlingsforbud på 10 personer, hvis fx Litteraturkredsen vil mødes inde i kirkens lokaler. Til gengæld gælder det udendørs forsamlingsforbud på max 50 personer også for aktiviteter som højskoleaftener, sorggrupper og lignende. Så hvis der er flere end 10 personer i Litteraturkredsen, kan man mødes udenfor. For menighedsrådene gælder det fortsat, at man må mødes 10 mennesker + lønnet personale/personer der modtager vederlag.

De endelige retningslinjer vil blive offentliggjort senest onsdag på Kirkeministeriets hjemmeside

Venlig hilsen
Alle stifter


26. februar 2021
Meddelelse fra provsten: Der er foreløbig ingen ændringer på det folkekirkelige område ifm. den begyndende genåbning mandag den 1. marts 2021. Gældende restriktioner forsætter indtil videre.

7. januar 2021

Biskopperne anbefaler fra og med 8. januar, i en vejledning til kirkerne, at gudstjenester max varer 30 minutter, og at man undlader fællessang. Det sker pga. den alvorlige smittesituation med den engelske muterede virus. Dette gælder også for Nathanaels Kirke.

Korte gudstjenester og ingen sang 
Samfundet er nu i højeste risikoniveau pga. den engelske virusmutant, og regeringen har udstedt nye restriktioner. Samtidig er det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben og holde korte gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav. 
På baggrund af dette er det biskoppernes holdning, at folkekirken skal tilpasse sig situationens alvor og fungere på et niveau, der minimerer smitte-risikoen, mens vi fortsat sikrer at være nærværende som kirke og udfylde vores vigtige funktion i samfundet under krisen.
Derfor bør gudstjenester og kirkelige handlinger fremover kun vare max. 30 minutter, og vi anbefaler, at man undlader fællessang. Desuden kan kirken holdes åben for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet, bede en bøn eller lignende. Men der må max 5 personer samlet på samme tid.
Det vil sige, at den samlede status for folkekirkens virke er denne:
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder også begravelser og bisættelser bør højst vare 30 minutter. De skal gennemføres med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og mundbind.
 • Arealkravet vil også blive skærpet. Vi afventer pt. den konkrete udmøntning fra Kirkeministeriet, der forventes at komme 7. januar. 
 • Sundhedsmyndigheders afstandsanbefaling bliver ændret fra 1 til 2 meter. 
 • Det anbefales at undlade fællessang ved kun at lade kirkens kor eller kirkesanger synge for menigheden. Alternativet kan også være instrumentalmusik, afspilning af musik/salmesang, eller at menigheden nynner med lukket mund. Det er fortsat muligt at synge ved udendørs handlinger efter de retningslinjer, der gælder her, fx til begravelser.
 • Det bør overvejes, om nadver skal gennemføres i gudstjenesten.
 • Muligheden for 500 siddende deltagere til et arrangement er fjernet, og dermed også muligheden for udendørs gudstjenester.
 • Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver.
 • Der opfordres fortsat kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter mv.
 • Hvis der gennemføres aktiviteter i sognegården eller andre af kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på max. 5 personer. 
 • Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav. 
 • Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.
Dette gælder fra fredag den 8. januar, og indtil der sker ændringer. Særregler for den udendørs del af begravelser og bisættelser er uændret på max. 50 personer under hensyntagen til afstandskrav. 
Eksempler på korte liturgier vil blive delt på stifternes hjemmesider. 
Biskopperne


*************************************************************************************************************************

24. december 2020

Nathanaels Kirke har på baggrund af nedenstående pressemeddelelse udsendt 23. december 2020, besluttet af følge anbefalingerne, og aflyser derfor alle Julegudstjenester til og med 3. januar 2021.

 

PRESSEMEDDELELSE:

Julegudstjenesterne
Pga. mutation fra England er der sidst på eftermiddagen kommet nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedrørende afholdelse af gudstjenester. Folkekirken har løbende forholdt sig til de retningslinjer, som er meldt ud fra Kirkeministeriet på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Da vi først få timer før juleaften har modtaget retningslinjerne, vurderer vi, at det vil være vanskeligt at gennemføre julegudstjenesterne.

Julen er en kirkelig højtid. Gudstjenesten er for mange et omdrejningspunkt for selve juleaften, og i mange familier et holdepunkt og en vigtig påmindelse om julebudskabet. I Folkekirken har vi glædet os og forberedt os på at afholde julegudstjenesterne på forsvarlig vis med baggrund i myndighedernes anbefalinger.

Det er derfor med stor beklagelse, at vi ikke kan anbefale at afholde gudstjenesterne i julen frem til Hellig tre Kongers søndag den 3. januar. Beslutningen kan træffes i enighed mellem menighedsrådsformanden og den præst, der har gudstjenesten. Det vil stadig være muligt at holde udendørs gudstjenester, drive-in samt virtuelle gudstjenester. Vi anbefaler, at man holder kirkerummene åbne for personlig andagt. Ser man lokalt en mulighed for at gennemføre korte andagter på de nye skærpede vilkår, kan dette naturligvis også være en mulighed. Der vil fortsat være mulighed for afholdelse af kirkelige handlinger.

Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne

*************************************************************************************************************************

03. december 2020

Nathanaels Kirke har idag modtaget nedenstående retningslinjer og opfordringer fra Københavns Stift. Aflysninger og ændringer af planlagte arrangementer i Nathanaels Kirke vil fremgå af kalenderen her på siden. Kirkekontoret vil ligeledes være lukket for offentlig adgang så længe de nye restriktioner kræver det. Kontoret kan fortsat kontaktes på telefon og email.

Sådan påvirker de nye restriktioner kirkerne.

På grund af stigende smitte i hovedstadsområdet præsenterede regeringen 1. december en række nye restriktioner, der gælder 17 kommuner i hovedstadsområdet og Helsingør Kommune.

Gudstjenester og andre kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de begrænsninger, der allerede er kendt – herunder også begravelser og bisættelser. Man bør naturligvis være yderst opmærksom på at overholde retningslinjerne, herunder areal- og afstandskrav, udluftning og hygiejne.

Samtidig skal kirkens aktiviteter også ses i lyset af situationens alvor, og at vi alle skal omgås færrest mulige mennesker. Derfor opfordrer biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, og biskop over Helsingør stift, Lise-Lotte Rebel, til, at alt administrativt personale følger regeringens opfordring til at arbejde hjemmefra i videst mulige omfang. Samt at man nøje overvejer, om kirkelige aktiviteter skal aflyses eller udskydes. Dette gælder børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv.

Konfirmandforberedelse kan fortsætte som hidtil, såfremt det er en samlet klasse, der bliver undervist. Hold, der er sammensat af flere klasser, skal undervises virtuelt eller aflyses. Koncerter kan afholdes i kirkerummet. Husk også her at holde afstand, lufte ud og holde god hygiejne generelt.

Disse kommuner er omfattet af de nye restriktioner: København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Gladsaxe, Rødovre, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Gentofte, Ballerup, Høje Taastrup, Glostrup, Albertslund og Helsingør.

*************************************************************************************************************************

29. oktober 2020

Husk mundbind, når du bruger kirken og sognegården

Regeringen har besluttet, at der fra torsdag den 29. oktober gælder et krav om at bære mundbind i lokaler med offentlig adgang. Vi gennemfører planlagte aktiviteter, og har åbent som normalt på kontoret. Men alle bærer mundbind.

Når du ankommer til kirken eller sognegården, bevæger dig rundt i bygningerne og når du forlader bygningerne skal du derfor bære mundbind. Har du glemt dit mundbind kan du ved indgangene få udleveret et mundbind.

Jeg ved godt, at der vil være en masse spørgsmål til konkrete situationer. Du er velkommen til at kontakte mig, og jeg vil gøre det bedste for at skaffe en afklaring, men det er begrænset hvad Regeringen har valgt at melde ud på nuværende tidspunkt. 

Venlig hilsen

Jimmy Damsgård
Menighedsrådsformand

Kirkeministeriet skriver:
Skal der bæres mundbind eller visir i lokaler som folkekirken eller trossamfundet råder over? 
Ja, ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal overholde de gældende krav om brug af mundbind, når de befinder sig i lokaler med offentlig adgang, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19. 
Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. 

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten. 

Kravet omfatter dog ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet fx en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads. 

Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.